Forskning: Konkurranseutsetting - ikke det store universalmiddelet?

Danske forskere som har gransket en rekke internasjonale studier om konkurranseutsetting mener at de eventuelle mulighetene for besparing begrenset. I tillegg gjør mangeln på dokumentasjon det vanskelig å måle de virkelige konsekvensene av systemet.

«Besparelsene er heller begrenset og synes å bli mindre over tid og andre viktige aspekter som tjenestekvalitet og transaksjonskostnader er knapt målt» skriver de danske professorene Ole Helby Petersen og Karsten Vrangbæk sammen med ph.d. Ulf Hjelmar etter å ha gransket 49 internasjonale studier om konkurranseutsetting fra de siste 15 årene. 

De skriver blant annet at mangelen på solid dokumentasjon av tjenestekvalitet og transaksjonskostnader gjør det nødvendig med et balansert og pragmatisk syn på fordeler respektive ulemper ved konkurranseutsetting. Studien fører seg inn i rekken av undersøkelser som viser det samme.

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


RSS For velferdsstaten

Pamfletten Profittfri velferd

En håndbok for folkevalgte, fagorganiserte og alle andre som ønsker å bidra til at vi prioriterer fellesskap foran profitt. Bestill pamfletten her.

Boka Velferdsprofitørene

Les kronikker, omtale og debatt om boka her. Boka kan bestilles hos Forlaget Manifest.

Notater

Kommersielle skoler i Norge
Lærdommer fra Skottlands solidariske helsevesen
Konkurranseutsatte sykehjem i Norge
Alle pengene til barna?
NHO på ville veier?

 

 

  

 

 

smartedit