Barnehagetilsyn avdekker alvorlig misbruk av midler

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har etter flere kritiske medieoppslag gjennomført et grundig tilsyn med den private Torshovhagen barnehage, og konkluderer med et tilbakebetalingskrav på 5,4 millioner for de to siste årene.

Bakgrunden til at det ble gjort tilsyn med Torshovhagen i Oslo er at barnehagen har den samme eieren som Risenga barnehage i Asker hvor det har blitt avdekket en rekke økonomiske missforhold det siste året. Det har også blitt åpnet tilsyn med eierens tredje barnehage, Klengstua barnehage i Halden kommune, men denne har ennå ikke blitt avsluttet.

I den grundige, men lettleste, tilsynsrapporten gjennomgår Fylkesmannen det generelle regelverket om krav til private barnehagers bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling, og foretar en gjennomgang av Torshovhagens brudd på dette basert på en omfattende dokumentasjon.

Hoveddelen av tilbakebetalingskravet på 5,4 millioner knytter seg til for høy husleie, lån mellom selskaper og lønn til daglig leder og styrer (som også er eiere) utover det som anses som rimelig. Det er også dokumentert flere brudd på kravet om å kun kostnadsføre utgifter som kan knyttes direkte til barnehagedrift. Samtidig skriver Fylkesmannen at de av ressursmessige grunner ikke har gjennomgått alle bilag. Grunnlaget for tilbakebetalingskravet er oppsummert i denne tabellen:


*Tilsynsrapport. Bruk av tilskudd og foreldrebetaling 2015 og 2016. Torshovhagen barnehage, side 41.

Vedtaket om tilbakebetaling er datert 5.mars og barnehagen har etter det tre uker på seg for å sende inn en eventuell klage på vedtaket.

Dette tilsynet viser at selv om den eksisterende barnehageloven har vage formuleringer rundt kravene til bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling, er det mulig for kommunene å dokumentere regelbrudd og dermed kreve tilskudd tilbakebetalt, i alle fall i de groveste tilfellene. Men dette er en ressurskrevende prosess og sanksjonsmulighetene med tilbakeholdelse eller tilbakebetaling av tilskudd er begrensede. Sanksjonene rettes også mot selve barnehagen, og ikke mot eierne, og vil således kunne ramme fremtidig drift og dermed barna.

Les mer:
Fylkesmannen krever millioner fra privat barnehage - håper tilsynet er til hjelp for kommunene (Utdanning 13.03.18)
Eierne tok ut 10 millioner i barnehagelønn - kun en tredjedel ble undersøkt av fylkesmannen (Utdanning 19.03.18)
Foreldrene støtter de ansatte i Torshovhagen etter millionkrav (Sagene Avis 13.03.18)
Barnehage må betale tilbake 5,4 millioner kroner (Budstikka 06.03.18)
Få dem bort fra bingen (Budstikka 10.03.18)

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


RSS For velferdsstaten

For velferdsstatens podkast

Få med deg de siste episodene av For velferdsstatens podkast. Du finner den på Itunes, Spotify og SoundCloud.

Pamfletten Velferd uten profitt

En håndbok som gir argumenter mot privat profitt på felles velferd, kunnskap om problemet i de ulike sektorene og erfaringer fra kommuner som dropper kommersielle aktører. Bestill pamfletten her. 

Pamfletten Profittfri velferd

En håndbok for folkevalgte, fagorganiserte og alle andre som ønsker å bidra til at vi prioriterer fellesskap foran profitt. Bestill pamfletten her.

Boka Velferdsprofitørene

Les kronikker, omtale og debatt om boka her. Boka kan bestilles hos Forlaget Manifest.

Notater

Hva bør vi lære av Sverige?
Veien til profittfri velferd
Kommersielle skoler i Norge
Lærdommer fra Skottlands solidariske helsevesen
Konkurranseutsatte sykehjem i Norge
Alle pengene til barna?
NHO på ville veier?

 

 

  

 

 

smartedit