Rapport: Bemanningsselskaper i kommunesektoren

DeFacto har undersøkt kommunsektorens bruk av bemanningsselskaper med et ekstra blikk for norske kommuners erfaringer med selskapet Orange Helse.

Last ned rapporten her:
Bemanningsselskaper i kommune sektoren. Erfaringer med Orange Helse
(DeFacto rapport 2:2018)


Innholds fortegnelse fra rapporten:

1 Bemanningsselskaper i kommunesektoren

2 Innleie er «enkelt», men dyrt
2.1 Innleie påvirker kvaliteten

3 Erfaringer med Orange Helse
3.1 Året 2016 – et «annus horribilis» for Orange Helse
3.2 Kastet ut av Bergen kommune
3.3 Mistet kontrakt med sykehusene
3.4 Kastet ut av Oslo kommune
3.5 Utfasing av kontrakten med Moss kommune
3.6 Arbeidstilsynet på banen
3.7 Tilbakeslagene tvinger frem store endringer
3.8 Ny selskapsstruktur i Norge
3.9 Vokser i Sverige
3.10 Endringer i Litauen
3.11 Nærmere om Årsregnskap 2016 for Sydvest Prosjekt AS
3.12 Hva skjer i Litauen / Øst-Europa?

4 Utfordringer ved bruk av bemanningsselskaper
4.1 Eksempel på kontrollregime
4.2 Arbeidstilsynets rolle
4.3 Mer kontroll eller forbud?

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


RSS For velferdsstaten

Pamfletten Profittfri velferd

En håndbok for folkevalgte, fagorganiserte og alle andre som ønsker å bidra til at vi prioriterer fellesskap foran profitt. Bestill pamfletten her.

Boka Velferdsprofitørene

Les kronikker, omtale og debatt om boka her. Boka kan bestilles hos Forlaget Manifest.

Notater

Kommersielle skoler i Norge
Lærdommer fra Skottlands solidariske helsevesen
Konkurranseutsatte sykehjem i Norge
Alle pengene til barna?
NHO på ville veier?

 

 

  

 

 

smartedit