Markering mot New Public Management

Mål- og resultatstyring, «New Public Management», griper om seg i offentlig sektor. Resultatet er bl.a. tap av tillit mellom ledere og ansatte, viltvoksende byråkrati, ukontrollert utgiftsvekst og svekkelse av velferdsstaten. Politikerne må begynne å lytte til ekspertene på grasrota i stedet for konsulentene og styringseliten!

Helsetjenesteaksjonen og For Velferdsstaten inviterer til markering den 26. august!
Sted: foran Storinget, Eidsvolls plass, Oslo
Tid: 14:00- 15:30
(se facebookevent her)

Fagfolk fra ulike samfunnssektorer vil si tydelig fra før Stortingsvalget: Hvis våre offentlige fellesgoder skal bevares, må politikerne gripe roret og sørge for en kursendring.

Paroler
• Grasrota mot styringseliten!
• La fagfolkene gjøre jobben sin!
• Arbeid med mennesker er ikke industri!
• Gjenreis tilliten mellom ansatte og ledelse!

Program og appeller
• Torgeir Bruun Wyller, professor i geriatri, leder i Helsetjenesteaksjonen
• Simon Malkenes, lektor i Osloskolen
• Representant fra Politiets fellesforbund (snarlig avklaring ventes)
• Janne Lisedatter Håkonsen, Lokomotivpersonalets forening Oslo
• Jan Ubøe, professor ved Norges Handelshøyskole
• Christel Brurås-Leine, sykepleier i Oslo kommune, styremedlem i Helsetjenesteaksjonen (med forbehold, alternativt en annen representant fra HTA-styret)
• Linn Herning, daglig leder i For velferdsstaten

Stortingspolitikere fra ulike partier svarer på appellantenes utfordringer

Musikk

Møteleder
Tidl. stortingsrepresentant Magnar Sortåsløkken

Arrangører
Helsetjenesteaksjonen og For velferdsstaten

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


RSS For velferdsstaten

Pamfletten Profittfri velferd

En håndbok for folkevalgte, fagorganiserte og alle andre som ønsker å bidra til at vi prioriterer fellesskap foran profitt. Bestill pamfletten her.

Boka Velferdsprofitørene

Les kronikker, omtale og debatt om boka her. Boka kan bestilles hos Forlaget Manifest.

Notater

Kommersielle skoler i Norge
Lærdommer fra Skottlands solidariske helsevesen
Konkurranseutsatte sykehjem i Norge
Alle pengene til barna?
NHO på ville veier?

 

 

  

 

 

smartedit