Norske interesser

Den nye utenrikspolitikken handler om å sikre egen lommebok, skriver Helene Bank i denne Fokus-artikelen fra Klassekampen.

Av Helene Bank,, For Velferdsstaten
På trykk som Fokus-artikkel i Klassekampen 18.01.2016

Hvis makt, velstand, ressurser, verdiskapning og teknologi var jevnere fordelt, ville både verden og Norge være tryggere og ha bedre forutsetninger for å oppnå stabilitet og en sosial, økonomisk og økologisk ansvarlig utvikling. Stortingsmeldinger, offentlige utredninger og regjeringsplattformer har i kombinasjon med folks rettferdighetssans balansert en slik forståelse mot stadig større økonomiske stats- og næringsinteresser globalt.

Når Stortinget i morgen , den 19. januar, skal diskutere stortingsmeldingen om globalisering og handel, skjer et taktskifte i norsk utenrikspolitikk. Solidariteten med andre land og med kommende generasjoner er borte. De blåblå gis vide fullmakter til å forfølge snevre norske eksportinteresser. Konsekvenser for folk og samfunn skal regjeringen selv avveie mot eksportinteressene.

Det er lite opposisjon mot en slik linje i flertallsinnstillingen fra Stortinget. Norsk globaliserings- og handelspolitikk blir ensidig rettet mot å øke handelsoverskuddet og sikre eksportinteresser og norsk næringsliv ute.

Da jeg kom til kapittel 10, stoppet jeg opp. «Økonomisk diplomati». Enda et nyord? Jeg måtte ta et raskt søk. Det er blitt et moteord i enkelte EU-land. I Norge har utenriksminister Espen Barth-Eide brukt det én gang. Den eldste referansen til begrepet jeg fant, var i en utenrikspolitisk artikkel fra USA tidlig på 1900-tallet. Økonomisk diplomati handler om å bruke alle økonomiske virkemidler for å sikre et lands snevre egeninteresser ute. Motsatsen er militær intervensjon. Altså tradisjonell amerikansk utenrikspolitikk. Statlig økonomisk diplomati brukes om hele spekteret av økonomiske virkemidler for å fremme politikk ute som sikrer nasjonalt næringslivs økonomiske interesser i utlandet.

Regjeringen lister opp mange virkemidler under begrepet «økonomisk diplomati». Flere har vært tiltak under bistandsbudsjettet for å bidra til utvikling av produksjon, sysselsetting og velferd i fattige land. Nå skal de sikre norske næringsinteresser i utviklingsland – selvsagt fortsatt ført under bistandsbudsjettet. Det gjelder blant annet støtte til næringsutvikling i utviklingsland, olje for utvikling og handelsrelatert bistand. Økonomisk press, økonomiske lokkemidler, kjøp og salg av politikk. For en utenforstående observatør kan det ligne korrupsjon.

Det antas at hva som er bra for norsk næringsliv, er bra for utviklingsland, at norsk næringsliv bringer med seg en særnorsk etikk og tilnærming til arbeiderrettigheter, demokrati og menneskerettigheter. Vinn-vinn.

Telenor- og Statoil-sakene som Klassekampen har avdekka, tyder ikke på at det er tilfellet. I deres svar til Klassekampen, og i Telenors svar til kontroll- og konstitusjonskomiteen, er det lite anger eller forståelse for at selskapene gjør noe galt. Det er mest beklagelse over at sakene har kommet så feil ut.

Programmet Olje for utvikling forteller ikke om alle norske erfaringer – det har «uteglemt» de viktige prinsippene som sikret demokratisk kontroll, næringsklynger og arbeidsplasser i Norge. Utenlandske oljeselskap ble strengt regulert. Nå har Norge og norskeide selskaper blitt like grådige som de selskap vi i sin tid laget konsesjonsregler for styre. «Økonomisk diplomati» – kjøpt politikk – skal hindre at andre får gjøre som Norge.

Jeg har i mange år hevdet at det norske folk er grunnleggende ikke-imperialistisk, men at den norske stat har utviklet imperialistiske interesser. Morgendagens debatt i Stortinget vil vise om imperialismen vant.

helene.bank@velferdsstaten.no

 

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


RSS For velferdsstaten

Pamfletten Profittfri velferd

En håndbok for folkevalgte, fagorganiserte og alle andre som ønsker å bidra til at vi prioriterer fellesskap foran profitt. Bestill pamfletten her.

Boka Velferdsprofitørene

Les kronikker, omtale og debatt om boka her. Boka kan bestilles hos Forlaget Manifest.

Notater

Kommersielle skoler i Norge
Lærdommer fra Skottlands solidariske helsevesen
Konkurranseutsatte sykehjem i Norge
Alle pengene til barna?
NHO på ville veier?

 

 

  

 

 

smartedit