SVK2016: Så förverkligar vi våra visioner

Uppgivenheten sätter sin prägel på vår samtid. Människors tilltro till politikens förmåga att hantera framtidens utmaningar har runnit ut. Kvar står människor med en känsla av att utvecklingen går åt fel håll och att det enda man kan göra är att slå vakt om sin egen trygghet och välfärd.

David Eklind Kloo, samordnare på Handelsanställdas förbund i Sverige
(les norsk versjon her)

Runt om i Europa omvandlar reaktionära rörelser denna uppgivenhet till politisk styrka. Genom att måla upp ett idealiserat förflutet säger de till människor att framtiden blir inte vad den blir, den blir vad vi gör den till. Och det särdrag för detta förflutna som de väljer att lyfta fram är att samhället då var mer homogent. Som om inskränkthet skulle vara det som byggt vår välfärd.

Arbetarrörelsens främsta utmaning är att förbyta denna uppgivenhet i framtidstro. Vi måste också säga att framtiden blir vad vi gör den till – men inte genom att blicka bakåt, inte genom att sluta oss, utan genom att fortsätta framåt, bli rikare i såväl erfarenheter som förmåga att bygga ett samhälle tillsammans.

Att arbetare ställs mot arbetare – arbetare med rötter i landet mot arbetare med rötter i andra länder, arbetare med trygga villkor och hyfsad lön mot arbetare med osäkra villkor och låg lön, arbetare i mansdominerade branscher mot arbetare i kvinnodominerade branscher, arbetare i anställning mot arbetare som är arbetslösa eller sjuka – kommer i förlängningen drabba alla arbetares villkor. Bara de som redan förfogar över mest makt och resurser vinner på en sådan splittring. Det vet vi. Men att berätta detta för våra potentiella kamrater är inte tillräckligt. Det behövs mer än agitation och folkbildning för att ingjuta hopp om framtiden.

För det första måste vi driva på för politiska reformer som rent materiellt förbättrar människors vardagssituation. Arbetarrörelsen kan inte nöja sig med att minimera skadorna av en samhällsutveckling där profiten går före allt. Vi måste ta oss an samtidens utmaningar på ett sådant sätt att det nya blir bättre än det som tidigare var.

Vissa kommer låta sig övertygas om man ställer välfärdssatsningar mot den reaktionära politiken. Men för många är effekterna av en sådan politik mer indirekta. Först när man de facto upplever den ökade tryggheten, ser att våra barn kan se fram emot en rikare välfärd och en mer långtgående demokrati än dagens, kan man släppa taget om misstänksamhetens och intoleransens praktik.

För det andra måste vi ge människor chansen att, i det lilla, själva uppleva att det är genom att gå samman och organisera sig tillsammans – olikheter till trots – som vi kan påverka samhällsutvecklingen. Här har den lokala fackklubben en nyckelroll att fylla. När arbetskamrater står skuldra vid skuldra och driver gemensamma krav gentemot sin arbetsgivare är det enda som spelar roll att alla är med. Därför måste våra fackliga organisationer bättre avspegla hur arbetarklassen faktiskt ser ut idag.

Men det stannar inte vid arbetslivets villkor. Även organiseringen för att ta makten över lokalsamhällets utformning är avgörande. Här möts fackliga organisationer och sociala rörelser. Här blir främlingar till bröder och systrar, potentiella hot till allierade.

Detta, att ge människor hopp om framtiden – både genom att förändra de faktiska materiella villkor människor lever under och genom att erbjuda en arena för gemensam kamp, är arbetarrörelsens viktigaste utmaning idag. Då kan vi väcka liv i frågorna om vilka värden som ska tillåtas prägla vår tillvaro, om vinstmaximeringen eller mänskliga värden ska få råda. Då kan vi diskutera vad vi ska ha den ständigt ökande produktiviteten till. Då kan vi åter rikta ljuset mot hur demokratins princip ska kunna vidgas till fler av livets sfärer, och fördjupas – demokratiseras.

 

David Eklind Kloo, f. 1978, er politisk koordinator for Handelsanställdas förbund i Sverige. Han har sin faglige bakgrunn som tillitsvalgt i fagforbundet Kommunal, mens han arbeidet som pleier på en boenhet. David Eklind Kloo kommer til Skandinavisk Velferdskonferanse i Oslo 14.-15. november der han skal snakke i avslutningssesjonen. Les mer om konferansen her.

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


RSS For velferdsstaten

Pamfletten Profittfri velferd

En håndbok for folkevalgte, fagorganiserte og alle andre som ønsker å bidra til at vi prioriterer fellesskap foran profitt. Bestill pamfletten her.

Boka Velferdsprofitørene

Les kronikker, omtale og debatt om boka her. Boka kan bestilles hos Forlaget Manifest.

Notater

Kommersielle skoler i Norge
Lærdommer fra Skottlands solidariske helsevesen
Konkurranseutsatte sykehjem i Norge
Alle pengene til barna?
NHO på ville veier?

 

 

  

 

 

smartedit