Asyl: Full skivebom fra Bank

Tor Brekke, administrerende direktør i Hero Norge AS, svarer på Helene Banks artikkel Adolfsen-staten om det kommersielle asylmottaksselskapet og deres eiere Adolfsen-brødrene.

Tor Brekke, administrerende direktør, Hero Norge
KLASSEKAMPEN 23.11.2015,

I et innlegg i Klassekampen 18. november kommer Helene Bank med en rekke påstander om Hero Norge som ikke kan stå uimotsagt.

Vi i Hero har i snart tretti år jobbet med å ta imot asylsøkere, og vet at den beste formen for integrering er at asylsøkere som får opphold kommer raskest mulig ut i arbeid. Derfor tilbyr vi blant annet utdanning, kurs og jobbmuligheter.

Å redusere asylsøkere og flyktninger til hjelpeløse brikker i et spill, slik Bank gjør, er direkte feil og veldig fjernt fra vårt verdigrunnlag og menneskesyn. De aller fleste deltakere på kurs hos Hero kompetanse, og de aller fleste av brukere hos Hero tolk, har aldri bodd i Heros asylmottak.

Selvsagt blir ingen asylsøkere, som Bank hevder, «varig avhengig av Hero-systemet».

Våre kjerneverdier er åpenhet, likeverd og profesjonalitet. Utgangspunktet for all vår virksomhet er at flyktninger og asylsøkere er ressurssterke mennesker som ønsker å komme i gang og bli bidragsytere i sitt nye samfunn. Vår motivasjon er å gjøre en ny fremtid mulig for dem som får opphold og skal bli en del av det norske samfunnet.

Bank setter også alvorlige spørsmålstegn ved tolkers integritet. Alle de tolker vi benytter gjennomgår grundig opplæring der IMDis etiske retningslinjer står helt sentralt. Dette for å sikre at tolkene kjenner sin rolle og utfører sitt arbeid med høy profesjonalitet.

En stor andel av våre egne ansatte har minoritetsbakgrunn. De har selv erfart hva som kreves for å finne seg til rette og komme inn i norsk arbeidsliv. Vår tidligere mangeårige toppleder, Ahmed Bozgil, kom selv kom til Norge som asylsøker.

Hans kongstanke var at ventetiden i mottak må brukes til aktivitet og læring. Han visste at passivitet er destruktivt og utviklet konseptet beboermedvirkning.

Alle mennesker må gis tillit og få lov til å bruke sine ressurser. Dette er en viktig ambisjon som vi fortsatt jobber etter.

Les Helene Banks svar Profitt på velferd er et politisk spørsmå.

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Pamflett: Velferd uten profitt

 

En håndbok som gir argumenter mot privat profitt på felles velferd og kunnskap om de ulike sektorene. Bestill pamfletten her.

 Rapport: Veien profittfri til velferd

Rapporten viser fem norske byers erfaringer med veien mot profittfri velferd. Les mer, last ned og bestill her.

Rapport: Hva bør vi lære av Sverige?

  Rapporten tar for seg Sveriges erfaring med kommersiell velferd og markedsretting. Les mer, last ned og bestill her.

For velferdsstatens podkast

Få med deg de siste episodene av For velferdsstatens podkast. Du finner den på Itunes, Spotify og SoundCloud

  

 

 

smartedit