Asylbransjen: Profitt på velferd er et politisk spørsmål

Tredje innlegg i debatten om det kommersielle asylmottaksfirmaet Hero. Les Helene Banks svar til Hero-direktør Tor Brekke.

Helene Bank, For Velferdsstaten
KLASSEKAMPEN 25.11.2015

Jeg skrev i en kommentar i Klassekampen 18. november at Adolfsen-gruppen med hoteller, barnehager, sykehjem, flyktningmottak, bemanningsbyråer med mere har kjøpt seg opp og utviklet kjedemakt innen et bredt spekter velferdssektorer. Hero Norge AS, inngår i dette konsernet etter oppkjøp i 2014. Hver tredje flyktning bor på Hero-mottak.

Adolfsen-gruppen og Hero-direktør Brekke, som svarte meg 23. november, er dyktige forretningsfolk. Med flyktningmottak, 70.000 tolkemøter (i 2014), kursing og arbeidsformidling kan en flyktning leve et helt liv innafor veggene til samme konsern. De er i tillegg arbeidsgivere, gjennom egne virksomheter eller gjennom sine tidligere eiere ISS Norge. Her kan altså vertskap, lærer, tolk og arbeidsgiver sitte på alle sider av bordet.

Dette handler ikke om ikke å ha tillit til asylsøkere, men om maktforhold mellom asylsøkeren og det altomfattende systemet hun settes inn i. Dette bør vekke bekymring, ikke hos Hero-direktør Brekke og Adolfsen-gruppen, men hos norske politikere, norske kommuner, og hos oss som skal ta imot flyktningene som kolleger og naboer. Skal Adolfsen-gruppen ta over for velferdsstaten? Blir resultatet integrering eller blir det parallellsamfunn?

Hero kan gjerne ha kjerneverdier som «åpenhet», «likeverd» og «profesjonalitet». Det skulle bare mangle. Men kommersielle foretak har ikke ansvar etter offentlighetslov og forvaltningslov.

Hero hjelper folk i arbeid, men de hjelper folk inn i sektorer som er veldig utsatt for sosial dumping, ringevakter og deltid, og arbeidsforhold som er alt annet enn likeverdige og åpne. Er det en del av Hero-kursingen å fortelle om faglige rettigheter, og at det er lurt av arbeidstakere å organisere seg, eller er det ikke i Adolfsen-gruppens interesser?

Tor Brekke har selvfølgelig helt rett i at jo fortere folk kommer i arbeid, jo bedre går integreringen. Det jeg har stilt spørsmål ved, er om det norske samfunn skal sluse flyktninger inn i en verdikjede av kommersielle aktiviteter som egentlig hører velferdsstaten til. Dette er et politisk valg, og bør heller besvares av Stortinget enn av velferdsprofitørene selv.

 

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Pamflett: Velferd uten profitt

 

En håndbok som gir argumenter mot privat profitt på felles velferd og kunnskap om de ulike sektorene. Bestill pamfletten her.

 Rapport: Veien profittfri til velferd

Rapporten viser fem norske byers erfaringer med veien mot profittfri velferd. Les mer, last ned og bestill her.

Rapport: Hva bør vi lære av Sverige?

  Rapporten tar for seg Sveriges erfaring med kommersiell velferd og markedsretting. Les mer, last ned og bestill her.

For velferdsstatens podkast

Få med deg de siste episodene av For velferdsstatens podkast. Du finner den på Itunes, Spotify og SoundCloud

  

 

 

smartedit