Arbeidsmiljølov og tariffavtaler mot profitt på ansattes bekostning

I mange offentlige tjenester utgjør personalkostnader om lag 80 % av totalkostnadene. Når kommersielle eiere skal hente ut profitt fra disse tjenestene der det gjerne personalkostnadene som kuttes: Dårligere pensjon, midlertidige stillinger, deltid, sosial dumping og arbeidskriminalitet. Dette vil være en vedvarende kamp – her er noen eksempler på hva en kan gjøre.

Telemarksmodellen - utvidelse av Skiensmodellen mot sosial dumping

Skiensmodellen mot sosial dumping

Gjennomgang av Oslos kommunes regler for anskaffelser  
 
Veileder for prosess, informasjon og medvirkning ved konkurranseutsetting

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


RSS For velferdsstaten

Boka Velferdsprofitørene

Les kronikker, omtale og debatt om boka her. Boka kan bestilles hos Forlaget Manifest.

Ta tjenestene tilbake

Se våre ressurssider om hvordan kommune og stat kan ta tjenestene tilbake.

Notater

Kommersielle skoler i Norge
Lærdommer fra Skottlands solidariske helsevesen
Konkurranseutsatte sykehjem i Norge
Alle pengene til barna?
NHO på ville veier?

Skriftserie

Mål - eller mening?
Ta tjenestene tilbake
Private sugerør i fellesskapets kasser
Når tall blir politikk

Alle heftene kan bestilles gratis her.

 

  

 

 

smartedit