Første skritt på 1-2-3 Hva sier lovene om å drive i offentlig egenregi

Det er ingen lover som i dag sier at man ikke kan levere tjenester i offentlig egenregi. Ideelle institusjoner er det også plass til om man ønsker det. Men lovverket setter en del rammer for både offentlig egenregi og såkalt «utvidet egenregi» for ideelle aktører. Her er det en kort oppsummering av lovverk gjeldende fra 2016.

Lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser. Oppdatert 2014.

Tyskland vant over EU-kommisjonen (eksempel 1 fra heftet Ta tjenestene tilbake).

Kontrollkravet med kommunal eierskapsmelding (eksempel).

Kommunale tjenesters tilknytningsform til kommunen (PDF: 4,6 Mb) Notat fra Fanny Voldnes, leder av Samfunnsøkonomisk enhet i Fagforbundet (18.01.2011).

 

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


RSS For velferdsstaten

Pamfletten Profittfri velferd

En håndbok for folkevalgte, fagorganiserte og alle andre som ønsker å bidra til at vi prioriterer fellesskap foran profitt. Bestill pamfletten her.

Boka Velferdsprofitørene

Les kronikker, omtale og debatt om boka her. Boka kan bestilles hos Forlaget Manifest.

Notater

Kommersielle skoler i Norge
Lærdommer fra Skottlands solidariske helsevesen
Konkurranseutsatte sykehjem i Norge
Alle pengene til barna?
NHO på ville veier?

 

 

  

 

 

smartedit