Velferdskonferansen 2014 - 7. oktober

Målet med årets Velferdskonferanse er å styrke alliansene for velferdsstaten, for levedyktige lokalsamfunn, for en sterke fellesskapsløsninger i offentlig sektor og for et anstendig arbeidsliv.

konferansesidene finner du påmeldingsskjema, praktisk informasjon og et foreløpig program som vil bli løpende oppdatert.

 

RSS For velferdsstaten

Nytt notat

Kommersielle skoler i Norge

Notat 1/2014 fra For velferdsstaten

Verktøykasse mot markedsideologi

Her kan du enkelt finne et utvalg av For velferdsstatens tidligere tekster og publikasjoner.

 

Bok


Kjøp den direkte hos forfatter Asbjørn Wahl.
Nå til redusert pris! 

 

  

 

 

smartedit