03.10.2018

Wahl-konferansen: Kriser og kamp i en utrygg verden

Wahl-konferansen: Kriser og kamp i en utrygg verden

Den 28. november arrangerer For velferdsstaten en konferanse tilegnet Asbjørn Wahls politiske virke. For program og påmelding, se her.

Nyhetsbrev 8/2018

Nyhetsbrev 8/2018

Nyhetsbrevet innholder saker om Wahl-konferansen, maktkampen i Oslo-skolen, nye tiltak mot sosial dumping, Veireno-dommen, innleiereguleringer og Globaliseringskonferansen Les nyhetsbrevet her.

LO med ny strategi mot sosial dumping

LO med ny strategi mot sosial dumping

LO mener det er fem større grep som må gjøres for å gjenvinne den politiske kontrollen over arbeidsliv og samfunnsutvikling. Les mer

Innleiereguleringer omgås allerede - vi trenger forbud!

 Innleiereguleringer omgås allerede - vi trenger forbud!

I juni vedtok Stortinget nye regler som skulle sikre ansatte i bemanningsbyråene fast og forutsigbar inntekt og arbeidstid. Nå omgås reglene allerede. Les mer

Veireno-dom: fengselsstraff og millionbot

Veireno-dom: fengselsstraff og millionbot

Søppelskandalene i Oslo og Vestfold vinteren 2017 har nå fått rettslige konsekvenser. I Follo tingrett er det avsagt dom med den hittil lengste fengselstraff etter brudd på arbeidsmiljøloven. Les mer

Oslo med nye tiltak mot sosial dumping i helse

Oslo med nye tiltak mot sosial dumping i helse

Et av målene med en "Oslo- modell" for helse er faste ansettelser, blant annet for å hindre utrygge forhold gjennom bruk av enkelt- personsforetak og konsulenter. Les mer

Politisk maktkamp i Oslo-skolen

Politisk maktkamp i Oslo-skolen

Maktkampen i Oslo- skolen står mellom byrådet og ledelsen i skolebyråkratiet, men den er politisk, og burde derfor stått mellom folkevalgte. Les mer

RSS For velferdsstaten

Pamfletten Profittfri velferd

En håndbok for folkevalgte, fagorganiserte og alle andre som ønsker å bidra til at vi prioriterer fellesskap foran profitt. Bestill pamfletten her.

Boka Velferdsprofitørene

Les kronikker, omtale og debatt om boka her. Boka kan bestilles hos Forlaget Manifest.

Notater

Kommersielle skoler i Norge
Lærdommer fra Skottlands solidariske helsevesen
Konkurranseutsatte sykehjem i Norge
Alle pengene til barna?
NHO på ville veier?

 

 

  

 

 

smartedit