Velferdsstat, arbeidsvilkår og folkestyre er under press. Med dette dramatiske bakteppet inviterte For velferdsstaten til Skandinavisk Velferdskonferanse i Oslo 14. og 15. november 2016. En rekke av presentasjonene er tilgjengelig på konferansesidene.

 

02.12.2016

Nyhetsbrev 10/2016

Nyhetsbrev 10/2016

Tilbakemeldingene etter Skandinavisk Velferdskonferanse 2016 har vært overveldende. For velferdsstatens nyhetsbrev for november presenterer noen av sakene og innleggene fra konferansen. I tillegg har vi saker om Nye Veier og to kronikker om Nav Les mer

Søppel på anbud gir klagestorm i Oslo

Over 20.000 klager har Renovasjonsetaten fått inn etter at søppelproblemene i Oslo har tårnet seg opp. Likevel har det kun gitt mulkt for hundre av tilfellene. Les mer i Frifagbevegelse

Velferdsstatens tid er forbi?

Velferdsstatens tid er forbi?

Det er ikke eldrebølgen, trygdebølgen eller innvandrerbølgen som utfordrer velferdsstaten. Svekkelsen av velferdsstaten skyldes rett og slett at vi er i ferd med å forlate de grunnleggende verdiene som vår velferdsmodell er bygget på. Les Tore Nyseters kronikk i Dagbladet

Danmark: Målstyring dreper arbeidsgleden

Danmark: Målstyring dreper arbeidsgleden

Offentlig ansatte i Danmark bruker hver fjerde arbeidstime på å dokumentere og rapportere. Faglige ledere krever at galskapen må stoppe. Les mer i Ugebrevet

Kommer oppgjøret med NPM?

Kommer oppgjøret med NPM?

Les mer i Information

Målstyring koster samfunnet milliarder

Målstyring koster samfunnet milliarder

- Målstyring får samfunnet til å stoppe opp. Det gir et stort tap i effektivitet fordi individer konkurrerer seg i mellom og ikke bidrar med sine fortrinn, sier professor Jan Ubøe. Ubøe kommer på Skandinavisk Velferdskonferanse 14-15 november Les intervju i Fagbladet

Nyhetsbrev 9/2016

Nyhetsbrev 9/2016

Det nærmer seg Skandinavisk Velferdskonferanse. For velferdsstatens nyhetsbrev presenterer denne gangen noen temaer og innledere som kommer på Skandinavisk Velferdskonferanse i Oslo 14. og 15. november 2016. I tillegg har vi saker om ny kommunelov og legestreiken Les mer

RSS For velferdsstaten

Boka Velferdsprofitørene

Les kronikker, omtale og debatt om boka her. Boka kan bestilles hos Forlaget Manifest.

Ta tjenestene tilbake

Se våre ressurssider om hvordan kommune og stat kan ta tjenestene tilbake.

Notater

Kommersielle skoler i Norge
Lærdommer fra Skottlands solidariske helsevesen
Konkurranseutsatte sykehjem i Norge
Alle pengene til barna?
NHO på ville veier?

Skriftserie

Mål - eller mening?
Ta tjenestene tilbake
Private sugerør i fellesskapets kasser
Når tall blir politikk

Alle heftene kan bestilles gratis her.

 

  

 

 

smartedit