15.05.2017

Nyhetsbrev 4/2017

Nyhetsbrev 4/2017

For velferdsstatens nyhetsbrev 4/2014 handler om kampanjen Velferd uten profitt, 1.mai, handlingsrom for ideelle aktører i velferden, barnehagemillioner, fritt behandlingsvalg m.m. Les mer

En 1. mai-tale

En 1. mai-tale

Årets 1. mai markeres i en situasjon der utrygghet, kriser, politiske rystelser og økende krigsfare utgjør vesentlige ingredienser. Les Asbjørn Wahls 1.mai-tale her

Fritt behandlingsvalg – privatisering som kan avvikles

Fritt behandlingsvalg – privatisering som kan avvikles

EUs pasientrettighetsdirektiv har vært bindende for Norge siden 2011, men ikke for sykehustjenester. Det er derfor fult mulig å omgjøre flere av helseprivatiseringsreformene som Høyre/Frp-regjeringen har gått inn for. Les mer om hvordan det kan gjøres

Handlingsrom for å bruke ideelle i velferden

Handlingsrom for å bruke ideelle i velferden

Etter at EUs nye direktiv om offentlige innkjøp trådte i kraft i Norge, har muligheten for det offentlige til å velge ideelle aktører i velferden blitt begrenset og endret, men en ny utredning bekrefter at det fortsatt finnes fortsatt handlingsrom til bruke idelle aktører. Les mer

Nyhetsbrev 3/2017

Nyhetsbrev 3/2017

Nyhetsbrevet innholder saker om kampanjen Velferd uten profitt, pamfletten Profittfri velferd, Vitale-skandalen, norsk oppsummering av den svenske velferdsutredningen m.m. Les mer

Bærum kommune kaster ut Vitalegruppen

Etter omfattende brudd på helsepersonellov, arbeidsmiljølov og kontrakt med Vitalegruppen AS fikk Bærum kommune nok. Les mer

Svensk utredning om profitt i velferden

Svensk utredning om profitt i velferden

I november 2016 ble det lagt fram en svensk offentlig utredning som beskriver framveksten av private utførere innen helse, utdanning og omsorg. «Ordning och reda i välfärden» er på 850 sider og gir en grundig dokumentasjon på konsekvensene av kommersialiseringen i svensk velferd. Les en norsk oppsummering av rapporten her

RSS For velferdsstaten

Pamfletten Profittfri velferd

En håndbok for folkevalgte, fagorganiserte og alle andre som ønsker å bidra til at vi prioriterer fellesskap foran profitt. Bestill pamfletten her.

Boka Velferdsprofitørene

Les kronikker, omtale og debatt om boka her. Boka kan bestilles hos Forlaget Manifest.

Notater

Kommersielle skoler i Norge
Lærdommer fra Skottlands solidariske helsevesen
Konkurranseutsatte sykehjem i Norge
Alle pengene til barna?
NHO på ville veier?

 

 

  

 

 

smartedit