29.01.2015

Nyhetsbrev 1/2015

Nyhetsbrev 1/2015

Årets første nyhetsbrev har saker om regionale velferdkonferanser, hva nå etter streiken, salg av landet, forslag til ny friskolelov, jernbanereform m.m. Les her

Dette mener aktørene om regjeringens nye friskolelov

Dette mener aktørene om regjeringens nye friskolelov

For velferdsstaten har gjennomgått høringssvarene på regeringens nye friskolelov. De fleste mener at det ikke er behov for en endring av dagens privatskolelov. Det åpenbare unntaket er de kommersielle skolekjedene. Akademiet har til og med fått skrivehjelp av skatteplanleggingsadvokater. Les mer

Kronikk: Etter streiken - hva nå?

Kronikk: Etter streiken - hva nå?

Den politiske streiken mot regjeringas angrep på Arbeidsmiljøloven ble en formidabel manifestasjon. Les Roy Pedersen, Jan Olav Andersen og Asbjørn Wahl sin analyse av hvordan fagbevegelsen kan videreføre dette arbeidet. Les kronikken her

- Testing har blitt en besettelse

- Testing har blitt en besettelse

- Testing er blitt en besettelse, innledet Lily Eskelsen García, presidenten for verdens største fagforening for lærere, National Education Association (NEA), da hun gjestet Utdanningsforbundet for å snakke om det voldsomme testfokuset i amerikanske skoler. Les mer

Tjener mer på McDonads enn som privat hjemmehjelper

Tjener mer på McDonads enn som privat hjemmehjelper

— Når en 18-åring uten erfaring på McDonalds har startlønn på 153 kroner timen, mens jeg som hjelpepleier med 23 års jobberfaring tjener 150,75 kroner, er det noe som er riv ruskende galt. Det sier hovedtillitsvalgt Elias Khochaba i Unicare Hjemmetjenester til LO-Aktuelt. Les mer

Vi som solgte havet

Vi som solgte havet

VÅRE HAVRESSURSER er historisk sett det mest verdifulle vi har. Store deler av landet er bygget på havets rikdommer, gjennom mange hundre år. Men kontrollen over disse ressursene har lenge beveget seg mot kanten av en avgrunn. Nå står politikere, byråkrater, lobbyister og professorer klare til å gi det... Les Morten Strøksnes kommentar

Kronikk: Klassekompromiss i oppløsning – hva gjør vi?

Kronikk: Klassekompromiss i oppløsning – hva gjør vi?

I denne kronikken understreker Roy Pedersen, Jan Olav Andersen og Asbjørn Wahl behovet for en selvstendig fagbevegelse i møte med dagens politiske og økonomiske utfordringer. Les kronikken her

smartedit