31.10.2017

Nyhetsbrev 9/2017

Nyhetsbrev 9/2017

For velferdsstatens nyhetsbrev 9/2017 inneholder blant annet viktige avklaringer fra regjeringen om grenser for private i barnevernet, en oppsummering av skandalene på høyskolen Westerdals og informasjon om politisk streik mot bemanningsbransjen, den 15. november foran Stortinget. Les nyhetsbrevet her

Grenser for private i barnevernet

Grenser for private i barnevernet

Barnevernet er en offentlig tjeneste som har mandat til å gripe inn i menneskers liv. Likevel har flere medieoppslag fortalt om private aktører som utfører offentlig myndighetsutøvelse på vegne av kommunene. I et brev til Bufdir kommer regjeringa med avklaringer om bruk av private aktører i... Les mer

Politisk streik mot bemanningsbransjen

Politisk streik mot bemanningsbransjen

På initiativ fra fagforeninger i Oslofjord-området, samt LO i Oslo, og med støtte fra stadig flere fagorganisasjoner, blir det politisk streik og markering foran Stortinget onsdag 15. november kl. 14.00. Kravet er å forby bemanningsforetak i byggebransjen rundt Oslofjorden i første omgang. Les mer

Westerdals: Når profittjag knuser studentenes drømmer

Westerdals: Når profittjag knuser studentenes drømmer

Skandalene på Westerdals illustrerer godt hvordan eiernes ønske om å tjene penger setter studentenes fremtid på spill. Forsøk til utbytte til tross for forbud, studenter som har betalt for mye skolepenger og linjer som ikke har vært godkjente, er bare noe av det som har kommet fram lyset. Les mer

Uttalelse fra Rogalandskonferansen 2017

Uttalelse fra Rogalandskonferansen 2017

Kampen om arbeidslivet, omfordeling, markedsretting av offentlig sektor, velferd uten profitt, kortere arbeidstid og 100.000 klimajobber. Disse politikkområdene mener Rogalandskonferansen at bør være fagbevegelsens prioriteringer i tiden framover. Les uttalelsen her

Nyhetsbrev 8/2017

Nyhetsbrev 8/2017

For velferdsstatens nyhetsbrev 8/2017 inneholder blant annet oppsummeringer av Norlandia-skandalen i Moss, konkursen i RenoNorden og omsorgsfirmaet Vitalegruppens fakturasvindel, samt en kronikk om velferdsprofitørenes forsøk på manipulasjon av den offentlige debatten. Les mer

RenoNorden: En varslet søppelkonkurs

RenoNorden: En varslet søppelkonkurs

Kvelden mandag 18. september sendte Oslo børs ut meldingen om at RenoNorden ville begjære seg konkurs. De hadde da kontrakt med om lag 140 norske kommuner om innsamling av husholdningsavfall. Noe som tilsvarte omtrent hver femte innbygger i Norge. Les mer

RSS For velferdsstaten

Pamfletten Profittfri velferd

En håndbok for folkevalgte, fagorganiserte og alle andre som ønsker å bidra til at vi prioriterer fellesskap foran profitt. Bestill pamfletten her.

Boka Velferdsprofitørene

Les kronikker, omtale og debatt om boka her. Boka kan bestilles hos Forlaget Manifest.

Notater

Kommersielle skoler i Norge
Lærdommer fra Skottlands solidariske helsevesen
Konkurranseutsatte sykehjem i Norge
Alle pengene til barna?
NHO på ville veier?

 

 

  

 

 

smartedit