30.10.2015

Nyhetsbrev 9/2015

Nyhetsbrev 9/2015

Nyhetsbrevet inneholder saker om ny lokalpolitisk kurs for velferdstjenestene og reaksjonene fra velferdsprofitørene, nasjonal helse- og sykehusplan, Osloskolen, flyktningprofitører, TISA m.m. Les mer

Flyktningprofitørene

Flyktningprofitørene

Norges største kommersielle drifter av flyktningmottak, Hero-konsernet, mottar nå over 60 millioner kroner i måneden. Hva skjer med disse pengene? Og hvorfor driver ikke det offentlige egen mottak? Les Helene Banks analyse av flyktningprofitørene

Den nye Osloskolen

Den nye Osloskolen

I Oslo har det nye byrådet gått inn for en tillitsreform i skolen. I byrådserklæringen heter det at en skal ha ”større tillit til lærerne som fagpersoner og mer tid til dybdelæring og mindre pugging”. Hva betyr det? Les Simon Malkenes analyse av Osloskolen

Ny kurs for velferdstjenestene - profitørene i harnisk

Ny kurs for velferdstjenestene - profitørene i harnisk

Lokalvalget har gitt politiske resultater i kampen mot velferdsprofitørene. Flere kommuner har gjort vedtak som hindrer eller strammer inn bruken av kommersielle selskap i velferdstjenestene. Dette har fått velferdsprofitørene og deres allierte til å reagere. Les mer

Jakten på bunnlinja i offentlig sektor

Jakten på bunnlinja i offentlig sektor

– Alle har godt av å jobbe mot en bunnlinje. Anne Kari Bratten, leder for arbeidsgiverorganisasjonen Spekter, er på frokostmøte hos tenketanken Civita om styring av offentlig sektor. I denne kommentaren reiser Svenn Arne Lie det grunnleggende spørsmålet i denne sammenheng: Hva er egentlig bunnlinja i... Les mer

TISA lovfester løsarbeidersamfunnet

TISA lovfester løsarbeidersamfunnet

Dersom Norge slutter seg til TISA-avtalen, kan det bli svært vanskelig å reversere høyresidens endringer av arbeidsmiljøloven. Les Helene Banks tekst her

Ny politisk kurs for velferdstjenestene

Ny politisk kurs for velferdstjenestene

Lokalvalget har gitt politiske resultater i kampen mot velferdsprofitørene. Flere kommuner, slik som byene Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, Bodø og Moss, har gjort vedtak som hindrer eller strammer inn bruken av kommersielle selskap i velferdstjenestene. Dette på tross av svært ulike politiske samarbeidsforhold. Les utklipp fra de politiske plattformene her

RSS For velferdsstaten

Boka Velferdsprofitørene

Les kronikker, omtale og debatt om boka her.

Boka kan bestilles hos Forlaget Manifest.

Ta tjenestene tilbake

Se våre ressurssider om hvordan kommune og stat kan ta tjenestene tilbake.

Notater

Kommersielle skoler i Norge
Lærdommer fra Skottlands solidariske helsevesen
Konkurranseutsatte sykehjem i Norge
Alle pengene til barna?
NHO på ville veier?

Skriftserie

Mål - eller mening?
Ta tjenestene tilbake
Private sugerør i fellesskapets kasser
Når tall blir politikk

Alle heftene kan bestilles gratis her.

 

  

 

 

smartedit