23.11.2018

Wahl-konferansen: Kriser og kamp i en utrygg verden

Wahl-konferansen: Kriser og kamp i en utrygg verden

Den 28. november arrangerer For velferdsstaten en konferanse tilegnet Asbjørn Wahls politiske virke. For program og påmelding, se her.

Stortingsforslag om salg av og eierskap i barnehager

Stortingsforslag om salg av og eierskap i barnehager

Stortinget har behandlet et representant- forslag om en mangfoldig barnehagesektor der pengene går til barnas beste. Behandlingen viser at stortingsflertallet fortsatt ikke vil stoppe privat profitt i barnehagesektoren. Les mer

Nyhetsbrev 9/ 2018

Nyhetsbrev 9/ 2018

Dette nyhetsbrevet inneholder invitasjon til Wahl- konferansen og omhandler barnehagedebatt i og utenfor Stortinget, ny Malkenes bok, fellesopprop om havet og jorda, Velferdsblogg om Ansvarsfraskrivelsesreform (ABE) og kronikken: Helseforetak er ikke sjukehus. Les mer

Kronikk: helseforetak er ikke sjukehus

Kronikk: helseforetak er ikke sjukehus

-Den som ønsker å forstå hvorfor ledelsen i helseforetakene vil legge ned helsetilbud, må også forstå forskjellen på et helseforetak og et sjukehus, skriver Svenn Arne Lie. Les mer

PBL og kampen om barnehagevirkeligheten

PBL og kampen om barnehagevirkeligheten

Det pågår en hard kamp om virkelighets- beskrivelsen i barnehagesektoren. Stridens kjerne er om kommersielle eiere og profittuttak har noe å si for utviklingen av sektoren. Les mer

Felles opprop: Ta havet og jorda i bruk

Felles opprop: Ta havet og jorda i bruk

"Kystfiskere og småbønder har vært grunnsteiner i oppbyggingen av Norge, men i dag er begge næringer og deres samfunnsoppdrag truet. (...) Tar vi ikke problemene vi står overfor seriøst og løser de ved rota, står både matsikkerhet, klima, miljø, kulturarv, kulturlandskap, og... Les mer

For velferdsstaten på Globaliseringskonferansen 2018

For velferdsstaten på Globaliseringskonferansen 2018

For velferdsstaten arrangerte to møter på årets globaliseringskonferanse. Ett om pengemakt og lobbymakt og et om profittfri velferd. Presentasjoner fra begge møtene finnes her. Les mer

RSS For velferdsstaten

Pamfletten Profittfri velferd

En håndbok for folkevalgte, fagorganiserte og alle andre som ønsker å bidra til at vi prioriterer fellesskap foran profitt. Bestill pamfletten her.

Boka Velferdsprofitørene

Les kronikker, omtale og debatt om boka her. Boka kan bestilles hos Forlaget Manifest.

Notater

Kommersielle skoler i Norge
Lærdommer fra Skottlands solidariske helsevesen
Konkurranseutsatte sykehjem i Norge
Alle pengene til barna?
NHO på ville veier?

 

 

  

 

 

smartedit